ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

กรุณาเลือก

คลิกข้อ 1.กรณีที่ท่านต้องการแจ้งเบาะแสทุจริต ข้อความของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับและถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

คลิกข้อ 2.กรณีที่ท่านทราบว่าต้องการร้องเรียนหน่วยงานใด กรุณาเลือกหน่วยงาน