ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Food innovation and packaging center

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

(*)     โปรดระบุ ประเภทการร้องเรียน
ข้อมูลส่วนตัว
(*)(*)   

(*)   
(*)   

1.
2.
3.