ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อเสนอแนะ
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

ประเภท(*)   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล(ไม่บังคับกรอก)
Email เพื่อใช้ติดต่อและแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงาน(ไม่บังคับกรอก)
เบอร์โทรศัพท์(ไม่บังคับกรอก)
โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email
สถานภาพปัจจุบันของท่าน(*)
รายละเอียด
หมวดหมู่(*)   

รายละเอียด(*)   
เผยแพร่ต่อสาธารณะ(*)   
เลือกไฟล์รูปภาพ/เอกสาร ประกอบ ไม่เกิน 3 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
1.
2.
3.