ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

 

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ
ชื่อ-นามสกุล
Email เพื่อใช้ติดต่อและแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์
โปรดระบุ Email และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบผ่านทาง Email
สถานภาพปัจจุบันของท่าน(*)
รายละเอียดการร้องเรียน/เสนอแนะ
ประเภท(*)   
หมวดหมู่(*)   

รายละเอียด(*)   
เผยแพร่ต่อสาธารณะ(*)   
เลือกไฟล์รูปภาพ/เอกสาร ประกอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ไม่เกิน 3 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
1.
2.
3.